x
İçerik Menü

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

kargibi.com.tr'nin bütün yayın, iletişim ve hizmet biriminden yararlanmak için, kargibi.com.tr üyesi olmanız gerekmektedir. kargibi.com.tr üyesi olabilmek için ise, aşağıdaki koşullar eksiksiz yerine getirilmelidir.

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), kargibi.com.tr internet adresinde ürün ilanı vermek üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile kargibi.com.tr arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. kargibi.com.tr'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

3. KULLANICILAR, kargibi.com.tr'a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, kargibi.com.tr tarafından kabulü ile SÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. kargibi.com.tr, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6. Aksi belirtilmediği taktirde, kargibi.com.tr'deki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler USD, Euro veya Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

7. kargibi.com.tr siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

8. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak kargibi.com.tr girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

9. kargibi.com.tr tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. kargibi.com.tr hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

11. kargibi.com.tr'un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri Kargibi.com.tr tarafından saklanacaktır.

12. Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, kargibi.com.tr'a kullanıcı formu doldurarak başvurma suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

13. kargibi.com.tr, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

14. kargibi.com.tr'un amacı, herkesin ilan verebileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden kargibi.com.tr'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, kargibi.com.tr'un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

15. İsim hakkı ve marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

16. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple kargibi.com.tr'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

17. kargibi.com.tr üzerinden gerçekleşen işlemler ile kargibi.com.tr'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, kargibi.com.tr'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, kargibi.com.tr'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve kargibi.com.tr'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

18. kargibi.com.tr, kargibi.com.tr üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

19. kargibi.com.tr'un tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, kargibi.com.tr hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

20. kargibi.com.tr ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

21. Bir ürün veya bir hizmet için yalnızca bir ilan verebilirsiniz. Aynı ürün veya hizmet için tekrarlanan ilanlar tarafımızdan silinmektedir. Bu davranışların tekrarı halinde kullanıcının üyeliği tarafımızdan sonlandırılır.

Yirmibir (20) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı nitelikte olup iş bu "Üyelik Sözleşmesi" nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.”

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.